1955-1991
Trabant.cz
Motiv dne
... přehled literatury
přihlášení

Nejste zaregistrovaní? Registrace na Trabant.cz je zdarma a přinese Vám řadu výhod.

 
 

Dostupná literatura k automobilu Trabant

Betriebsanleitung für den Personenkraftwagen "Trabant"

VEB Automobilwerk AWZ Zwickau

Fachbuchverlag Leipzig, 1958–1989

Německý originál české tzv. udržovací příručky. Byl dodáván jako základní materiál k nově koupenému vozu výrobním závodem. Obsahuje informace k obsluze a údržbě vozidla a základní seřizovací úkony. Jednotlivá vydání byla aktualizována společně se změnami zaváděnými do výroby, proto tyto příručky relativně věrně odráží aktuální dobové změny vozidel. Fotografie naproti tomu často zaostávaly za aktuální podobou vozidla.

Z německých vydání bude pro české a slovenské trabantisty zajímavé především to, co nenajde v českých překladech Udržovací příručky. Jedná se především o prvních 14 vydání, které se vztahují na typy P 50 a P 60 (u nás dostupné pouze v jednom vzácném vydání z roku 1963 pro typ P 60). Udržovací příručky pro typ 601 obsahují také informace o odlišnostech provedení Standard, S a de luxe (později S de luxe), které v českých vydáních z velké části chybí díky omezení na dovážené varianty. Také poslední kvalitně ilustrovaná vydání s "ležatou" orientací neměla český protějšek, neboť vycházela v době, kdy již dovoz trabantů do ČSSR neprobíhal, a tak je jistě rád uvítá ve své knihovně nejeden majitel modelu vyrobeného po roce 1984.

přehled vydání on-line zdroje
 

Ersatzteile-Liste Personen-Kraftwagen "Trabant"

VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau

VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau, VEB Sachsenring, Abt. Kundendien Zwickau, 1958–1989

Katalog ND pro automobil Trabant byl v NDR vydáván pod záštitou výrobního závodu. První vydání katalogu se vztahuje ještě na nejstarší provedení typu P 50 (obsahuje např. díly platné pro vozy z předsérie). Další vydání následovala tak, jak šel vývoj vozu k typu P 60, resp. 601.

Do 1. pol. 70. let obsahovaly katalogy ND fotografie dílů. Ty byly poté nahrazeny ilustracemi ("explozivními" náčrty skupin dílů). Z hlediska praktické orientace to byl přínos, nicméně historická vypovídací schopnost fotografií, cenná dnes pro každého, kdo renovuje trabanta, se ztratila.

Na tomto místě je také zajímavé, že se nám nepodařilo sehnat jakoukoliv informaci o existenci katalogu platného pro typ 601 z 2. pol 80. let. Je možné, že takový katalog ND nebyl nikdy vydán ani v NDR a tak prakticky neexistuje kompletní přehledný droj součástí pro poslední modely trabantu (víte-li o něm napište :-)).

Na katalog ND pro typ 601 navázal v roce 1989 katalog dílů pro typ 1,1 (čtyřtakt).

přehled vydání
 

Reparaturhandbuch für Personenkraftwagen "Trabant"

VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau

Fachbuchverlag Leipzig, 1959–1989

Tovární materiál určený pro opravářské dílny a servisy. Popisuje krok za krokem nejdůležitější opravy automobilu Trabant, především specifické záležitosti. Některé dobově běžné postupy nejsou uvedeny (např. co se týče elektrických zařízení). Příručka není určena nezkušeným amatérům, postupy jsou často heslovité a vyžadují speciální nářadí a přípravky. K dílenské příručce byly výrobním závodem dodávány dodatky reflektující změny ve výrobě.

přehled vydání on-line zdroje
 

Ich fahre einen Trabant

Eberhard Preusch

Transpress Berlin, 1962–1985

Počátky tohoto v NDR dlouho vydávaného díla věhlasného zaníceného trabantisty Ing. Preusche sahají až někdy k vozidlům P 50. Autor pravidelně aktualizoval svůj text, a tak byla na pultech knihkupectví vždy čerstvá verze knihy odrážející nejnovější změny ve výrobě vozu.

Po Preuschovi převzal v 80. letech štafetu neméně zanícený Gerhard Klausing. Poslední vydání této knihy se datuje do roku 1985, nicméně v roce 1987 vychází de facto stejná publikace pod tehdy módním titulem Ratgeber Trabant (viz dále).

Všechna vydání knihy jsou rozděleny do tří částí. V prvé se čtenář seznamuje s charakteristikami motoru trabanta, způsoby ovládání vozu a technikami jízdy za různých podmínek a situací. V druhé části jsou nastíněny základní méně náročné údržbové úkony, které jsou pak v části třetí rozšířeny o dovednější postupy. Závěr knihy patří osvědčeným námětům na svépomocná vylepšení vozidla.

přehled vydání on-line zdroje
 

Pflegehandbuch für den Personenkraftwagen "Trabant"

VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau

Fachbuchverlag Leipzig, 1963–1964

První vydání této publikace sestavil tým pracovníků výrobního závodu v roce 1963. Jednalo se o materiál nacházející se rozsahem někde mezi Udržovací a Dílenskou příručkou. Na poměrně rozsáhlé ploše jsou popsány udržovací úkony i náročnější opravy. Na rozdíl od udevených příruček publikace nevynechává popis principu činnosti různých mechanismů a zmiňuje i vývojové odlišnosti dílů během vývoje. Kniha tak připomíná udržovací příručky ke starším vozům, kdy bylo běžné, že majitel, řidič a mechanik byla jedna osoba.

V roce 1964 přišlo druhé vydání tohoto počinu, rozšířené též na typ 600. Dalších vydání se příručka Pflegehandbuch bohužel nedočkala.

přehled vydání
 

Trabant, wie helfe ich mir selbst?

Franz Meißner, W. Binder

Verlag Technik Berlin, Uwe Welz Verlag , 1974–1998

Obsáhlá údržbová a servisní publikace, obsahem i šíří záběru obdoba českého "šlehofera". Vzhledem k době vydávání publikace obsahují pozdější vydání i věci, které se již do "šlehofera" nedostaly, a proto lze v texu dobře dohledat informace také ke všem technickým změnám ve výrobě od poloviny 80. let dále.

Kniha obsahuje velké množství kvalitních názorných fotografií a přehledné tabulky s výčtem možných poruch a odpovídajících oprav. Prakticky cenné jsou také poslední dvě kapitoly, první uvádějící podrobný výčet změn ve výrobě v letech 1964–1988 (vydání 1990), druhá obsahující výkresy speciálních přípravků pro opravy vozu.

přehled vydání on-line zdroje
 

Ratgeber Trabant

Ing. Gerhard Klausing

Transpress VEB Berlin, 1987–1989

Útlejší brožura z posledních let výroby dvoutaktních trabantů, obsahující stručné, nicméně o to kvalitnější rady a údržbové pokyny především k vozům z osmdesátých let. Stejně jako v knize Jezdíme trabantem, jejíž je prakticky přímým pokračováním, je prvá stať věnována charakteristikám motoru (zde již P 65/66) a pokynům ke správné jízdě a obsluze vozidla. Druhá stať obsahuje popis vlastních údržbových prací, třetí popisuje dodatečná vylepšení vozu (např. mlhová a zpětná světla, zapojení přívěsu, střešní okno, zadní stěrač a ostřikovač u typu Universal). Zajímavá je také poslední část rozepisující specifika při jízdě ve městě, dálkové jízdě, vlečení přívěsu a jízdě v zimním období.

přehled vydání on-line zdroje
 
© 2021 Trabant.cz  •  Všechna práva vyhrazena. Chcete-li něco veřejně použít, raději se nás zeptejte, rádi pomůžeme.  •  info@trabant.cz TOPlist